INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

1.Administrator Danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w      rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922, z późn. zm.) („Ustawa o ochronie danych osobowych” lub „Ustawa”) lub w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego   przepływu   takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy   95/46/WE   („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) – po jego wejściu w życie.

2.Administratorem Danych jest : DOMAX, Cześnikowska 1A, 60-329 Poznań  REGON 004821142, NIP 7790006726

3.Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów firmy: DOMAX, Cześnikowska 1A, 60-329 Poznań

4.Podanie swoich danych (adresu pocztowego i mailowego oraz numeru telefonu) jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do złożenia zamówienia na usługę lub produkt. W związku z ustawą RODO, klientowi przysługuje prawo do poprawiania danych, prawo żądania usunięcia danych.
Prawo żądania usunięcia danych nie dotyczy zmian w dokumentacji księgowej , wymaganej przez aktualne przepisy Administracji Skarbowej. Dokumentacja księgowa aktualnie musi być przechowywana 6 lat.

5.Przekazane nam w formie osobistej, telefonicznej lub mailowej dane osobowe służą wyłącznie do celów obsługi zamówień klientów na usługi, części zamienne i produkty lub urządzenia gotowe.

6.Dane osobowe są przekazywane uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora Danych wyłącznie w celu realizacji zamówień na usługi zlecone przez klientów indywidualnych. Podstawę prawną przekazania danych osobowych stanowić będą umowy pisemne pomiędzy Administratorem i jego pracownikami oraz współpracującymi firmami (np.kurierskimi) zawarte zgodnie z ART.31 Ustawy RODO.

7.Dane osobowe klientów są przechowywane przez Administratora Danych w celu realizacji uprawnień klientów wynikających z gwarancji i rękojmi na zakup usług i produktów oraz w celu rejestracji chronologii napraw przez czas nieokreślony, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone. Wszelkie uwagi ,zapytania oraz informacje dotyczące powierzonych danych osobowych należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.